!! ข่าวประชาสัมพันธ์ !!

 

     " เนื่องจากประกาศ กทม. ฉบับที่43 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564  ข้อ 2.19 ให้โรงแรม งด กิจกรรมจัดประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

     ดังนั้น บจ. พัฒนา จึงจำเป็นต้องขอยกเลิก/เลื่อน หลักสูตร เดือนตุลาคม 2564 ตามตารางอบรมที่ Update ใหม่ "

 

 

ตารางอบรมนับชั่วโมง บัญชี ปี2564

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมหลักสูตร TA เรื่องภาษีเเละบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs

เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 ณ โรงเเรมเอเซีย

แฟนคลับล้นหลาม

 

* ผู้เข้าอบรมต้องสวมหน้ากากอนามัยในขณะ

ที่เข้ารับการอบรม *

Download ใบสมัครได้ที่ Link ด้านล่าง

 

เงื่อนไข / ข้อตกลง 

1. กรณี การเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการอบรมจะต้องเเจ้งก่อนวันอบรม 5 วันทำการ

2. การเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการอบรมจะกระทำได้ ครั้งเดียว

3. ไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการอบรม ข้ามปี

4. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรในกรณีที่จำเป็นและฉุกเฉิน

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม

- บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย

- หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

- หลักฐานการโอนเงิน

สื้อกันหนาวหรือผ้าคลุม เนื่องจากในห้องประชุมแอร์เย็นมาก 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

 

 

 

Visitors: 32,972